Date: 2017-04-04 07:38 am (UTC)
From: [identity profile] sergmiv.livejournal.com
Как то хотел купить лори, но цена...2,5 килорукса...(

Date: 2017-04-04 08:40 am (UTC)
From: [identity profile] jurashz.livejournal.com
Ну ни хрена себе!

Date: 2017-04-04 08:45 am (UTC)
From: [identity profile] sergmiv.livejournal.com
Не, ну Юрий, давай жабу за 10 куплю)))

Date: 2017-04-04 11:17 am (UTC)
From: [identity profile] jurashz.livejournal.com
Жабу можно и словить))

Date: 2017-04-04 07:43 am (UTC)
From: [identity profile] sir-stephen.livejournal.com
Заходит к доктору лысый мужик, а на голове у него сидит лягушка.
Доктор (слегка охуевши): "На что жалуетесь?"
Лягушка: "Да вот, какая-то хуйня к жопе прилипла!"

Date: 2017-04-04 08:40 am (UTC)
From: [identity profile] jurashz.livejournal.com
Бугага))

Profile

jurashz: (Default)
jurashz

April 2017

S M T W T F S
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 1112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 08:05 pm
Powered by Dreamwidth Studios